Υπηρεσίες

Η εταιρία μας με πρωταρχικό στόχο και φιλοσοφία την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και συνέπεια κάθε σας ανάγκη με σκοπό την πλήρη κάλυψη σας.

Υπεύθυνα αναλαμβάνουμε:

•   

  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Μηχανολογικές μελέτες
  • Ηλεκτρολογικές μελέτες
  • Περιβαλλοντολογικές μελέτες
  • Προμελέτη και προεκτιμήση κόστους έργου
  • Clean room engineering
  • Μελέτη και κατασκευή βιολογικών καθαρισμών
  • Δομικά έργα
  • Η/Μ έργα
  • Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων