Χώρος αρνητικής πίεσης covid-19

10/03/2020

Ολοκληρώθηκε από την εταιρία μας η μελέτη ,συντήρηση και αναβάθμιση του χώρου αρνητικής πίεσης SARS Covid - 19 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.