Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποίηση κατα ISO 9001 : 2008.


Πιστοποίηση της εταιρίας μας από το Γερμανικού Ινστιτούτου Καθαρών Χώρων (Deutsches ReinRauminstitut e.v )